نمایندگی هک

محصولات شرکت HACH-LANGE

شرکت HACH-LANGE بعنوان برترین شرکت تولید کننده تجهیزات و مواد شیمیایی مورد نیاز جهت آنالیز کمی و کیفی آب در دنیا می باشد.

محصولات این شرکت در زمینه های ذیل کاربرد دارد :

  • پارامترهای آب آشامیدنی،فاضلاب و تصفیه آب
  • آنالیز آزمایشگاهی و درمحل،آنالیز فرآیندی و نمونه برداری
  • کاربردهای شهری ، صنعتی و تحقیقاتی

این شرکت که از ادغام دو شرکت HACH آمریکا و Dr. Lange آلمان در سال 1999 میلادی بوجود آمد توانسته با استفاده از تجربه 120 ساله این دو شرکت ، ابعاد جدیدی در زمینه آنالیز آب را برای کارشناسان کنترل کیفیت و محققان به ارمغان آورد. محصولات شرکت HACH-LANGE شامل دستگاههای  اندازه گیری ، مواد شیمیایی و واکنش گرهای مربوطه است.شرکت کیمیانوآورآزما بعنوان فروشنده و وارد کننده مستقیم محصولات این شرکت قادر به تامین نیازهای مختلف مشتریان محترم در زمینه محصولات این شرکت است.در ذیل برخی از مواد شیمیایی تولید این شرکت معرفی می گردد:

کد شرح واحد
2242000 Aluminium Reagent Set, Powder Pillows, 0.008-0.800mg/L Al 1ST
2254069 Amino Acid F Reagent Powder Pillows, 10 mL, pk/100                 Silica low range include 2459300 = 2254069 + 2106269 + 199526 100 test
2653199 Ammonia Cyanurate Reagent Powder Pillows (100 pcs.)
2668000 Ammonia Reagent Set, Powder Pillows, 0.01-0.50 mg/L NH3-N 2653199+2653299 1ST
2653299 Ammonia Salicylate Reagent Powder Pillows
1206499 Barium Reagent Powder Pillows, 2-100mg/L Ba 1ST
45249 Buffer solution, sulfate type, 500mL 500ml
2444400 Chlorine (Total) Test Kit, Model CN-21P
1271099 Chromium Reagent Powder Pillows, 0.010-0.700mg/L Cr6+ 1ST
2106269 Citric Acid Reagent Powder Pillows for Silica, 10 mL, pk/100    Silica low range include2459300 = 2254069 + 2106269 + 199526 100 test
2125951 COD TNT, 0 – 1500 mg/L O2 1ST
2415951 COD TNT, 0 – 15000 mg/L O2 1ST
2105869 CUVER 1 COPPER REAGENT FOR 10ML SAMPLE 1 * 100 it 100 Tests
24302000 Cyanide Reagent Set, CyaniVer, 10 mL-22430200 = 2106869 + 2106969 + 2107069 100test
2106869 CyaniVer 3 Cyanide Reagent Powder Pillows, 10 mL, pk/100  Cyanide Reagent Set, CyaniVer, 10-mL   2430200 = 2106869 + 2106969 + 2107069 100 test
2446600 DEHA REAGENT 1 1 * 100 it                                  :2167969-DEHA REAGENT 2 1 * 100 ml:2168042 100ml + 100test
2167969 DEHA Reagent 1 Powder Pillows, pk/100 100test
2168042 DEHA Reagent 2 Solution, 100 mL 100ml
2168049 DEHA Reagent 2 Solution, 500 mL 500ml
100868 Detergenzien Reagenz Pulverkissen 25 St. 1 * 25 ST                  Detergents Reagent Set 2446800 = 45249 + 100868 + benzene ACS 25 Tests
100868 Detergenzien Reagenz Pulverkissen 25 St. 1 * 25 ST                  Detergents Reagent Set 2446800 = 45249 + 100868 + benzene ACS 25 Tests
DR 2800 DR 2800 1st
51935220000% ELECTRODE PH GEL W/TEMP BNC/DIN 1 * 1 item 1st
103769 FERROUS IRON REAGENT 1 * 100 it st
2105769 FERROVER IRON REAGENT FOR 10ML SAMPLE 1* 100 it 100 Tests
230149 FERROZINE IRON REAGENT SOLUTION 1 * 500ml 500ml
2125951 Hach Digestion Solution for COD 0-1500ppm 1 * 25 ite 25 Tests
42449 Hardness 1 Buffer solution, pH 10.1 1 *1 item 1st
2429800 Low range Nitrate reagent Set 1 * 100 it                                         2429800 = 2107249 + 2107169 100 Test
2651700 Manganese Reagent Set, PAN, 0.006-0.700mg/L Mn 1ST
199526 Molybdate 3 Reagent Solution, 50 mL SCDB                            Silica low range include 2459300= 2254069 + 2106269 + 199526 50ml
2106169 NITRAVER 5 NITRATE REAG. FOR 10ML SAMPLE 1 * 100 it 100 Tests
2106169 NITRAVER 5 NITRATE REAG. FOR 10ML SAMPLE 1 * 100 it 100 Tests
2107169 NitriVer 3 Nitrite Reagent Powder pillows 1 * 100 it 100 Test
2714100 Nitrogen, total, TNT, 10-150mg/L N (2714045+2672145)
183699 Phenol 2 Regent Power Pilows 1 * 100 it   0.002-0.2mg/L   ( 2243900 = 193699 +42449 + 87299 + Chloroform 4L) 100 Tests
87299 Phenol Regent Power Pilows 1 * 100 it 100 Tests
2106069 PHOSVER 3 PHOSFATE REAG. FOR 10ML SAMPLE 1 * 100 ST
2106069 PHOSVER 3 PHOSFATE REAG. FOR 10ML SAMPLE 1 * 100 ST
2603649 Porphyrin 2 Reagent Powder Pillows
2106269 Powder Pillows Citric Acid Reagent for Silica (10ml Sample Size) 1 * 100 it 100 Tests
2106269 Powder Pillows Citric Acid Reagent for Silica (10ml Sample Size) 1 * 100 it 100 Tests
2106969 Powder Pillows CyaniVer 4 Cyanide Reagent (10ml Sample Size) 1 * 100 it                                                                                             Cyanide Reagent Set, CyaniVer, 10-mL   2430200 = 2106869 + 2106969 + 2107069 100 Test
2107069 Powder Pillows CyaniVer 5 Cyanide Reagent (10ml Sample Size) 1 * 100 it                                                                              Cyanide Reagent Set, CyaniVer, 10-mL   2430200 = 2106869 + 2106969 + 2107069 100 test
2105569 Powder Pillows DPD Free Chlorine Reagent (10ml Sample Size) 1 * 1.00 100 Tests
1407799 Powder Pillows DPD Free Chlorine Reagent (5ml Sample Size) 100test
1403499 Powder Pillows NitraVer 5 Nitrate Reagent (25ml Sample Size) 1 * 100 it 100test
221969 Powder Pillows NitriVer 2 Nitrite Reagent (25ml Sample Size) 1 * 100 it 100test
1406599 Powder Pillows NitriVer 3 Nitrite Reagent (25ml Sample Size) 1 * 100 it 100test
2319800 REAGENT SET CHLORIDE 0.1-25.0MG/L 1 * 50 Tes(22121-22122)
2651700 REAGENT SET MANGANESE PAN METHOD 1 * 50Tes                  2651700 = 2122326 + 1457799 + 2122426 50 test
2458200 REAGENT SET NITROGEN AMMONIA NESSLER 1 * 1               SET include = 2376526 + 2376626 + 2119449 100 test
2429600 REAGENT SET SILICA HR 0-100MG/L 1 * 1                                   set include = 2107469 + 2106269 + 2107369  100 test
2459300 Reagent Set Silica Low Range 0.01-1.6mg/l SiO2 1 * 1 00               Silica low range include = 2254069 + 2106269 + 199526 100 test
2612602 SAMPLE CELL FOR DR/4000 1  item 1 item
2084900 SAMPLE CELLS FOR RATIO TURBIDIMETER 1 *6 item
245032 Sodium Hydroxide Standard Solution, 5.0 N, 100 mL MDB     for determination total phosphate = 244932+245032+2106069                                                Multi-purpose sodium hydroxide solution. Used for sample digestions and pH adjustments. 100 mL Marked Dropping Bottle 100ml
44449 SPADNS REAGENT FLUORIDE 500ml
44453 SPADNS REAGENT FLUORIDE 1L
2660642 STABLCAL SOLUTION 1000 NTU 1 * 100 ml 100 ml
2106769 SULFAVER 4 SULFATE REAG. POWDER PILLOWS1 * 100 it 100 Tests
244932 Sulfuric Acid Standard Solution, 5.25 N, 100 mL    for determination total phosphate = 244932+245032+2106069                                                   Multi-purpose sulfuric acid standard solution. Used for sample digestions and pH adjustments. 100 mL Marked Dropping Bottle 100ml
HPT430 SULPHITE 0.1-5.0 mg/L
2672145 TN Acid reagent C solution 1st
2714045 TN Hydroxyde reagent solution 1st
2671745 TNT, TN HYDROXIDE RGT PK/50 nn TNT, TN HYDROXIDE RGT PK/50 1st
2125716 ZERO STANDARD 1 * 1 l 1L

 

نوشته شده توسطpurssertransmitter

نظر شما

نشانی ایمیل شما منتشر نخواهد شد. بخش‌های موردنیاز علامت‌گذاری شده‌اند *