Pressure Transmitter – part 1

تجهیزات اندازه گیری فشار

Pressure Transmitter

یکی از متغییر های مهم در صنعت که اندازه گیری آن اهمیت دارد فشار ترانسمیتر فشار | Pursser Transmitterمی باشد. و به صورت نیرو بر واحد سطح یا نیروی عمودی وارد شده بر یکای مساحت یک سطح تعریف می شود. انواع واحدهای اندازه گیری فشار  ترانسمیتر فشارPursser Transmitter نیز پاسکال ، اتمسفر ، بار ، psi و … می باشد.

میزان متغییر فشار (Pursser) هم در ایمنی و هم در کیفیت محصول نهایی اهمیت دارد. یکی از پرکاربرد ترین تجهیزات ابزار دقیق گیج های فشار (Pursser gauge) هستند که تقریبا در تمامی کارخانه ها و صنایع مشاهده می شوند. علاوه براین از متغییر فشار (Pursser) به طور غیر مستقیم برای اندازه گیری پارامترهای دیگر مانند: دما (Tempreture)، فلو (Flow) و سطح (Level) نیز استفاده می شود.

گیج های اندازه گیری دما به صورت ریموت دارای محفظه (Bulb) می باشد که تغییرات دما باعث تغییر فشار (Pursser) در آن شده و با استفاده از این ویژگی میزان دما مشخص می شود. در اندازه گیری فلو به روش اختلاف فشار (Differential Pursser) نیز با استفاده از یک مانع مانند اریفیس ، ونتوری ، فلو نازل و … ، اختلاف فشار (Differential Pursser) ایجاد شده و با اندازه گیری آن فلو محاسبه می شود

نوشته شده توسطpurssertransmitter

نظر شما

نشانی ایمیل شما منتشر نخواهد شد. بخش‌های موردنیاز علامت‌گذاری شده‌اند *